Wat is luchtkwaliteit?

De lucht die wij inademen bevat een zeer groot aantal verschillende stoffen. De bekendste stoffen in de lucht zijn: zuurstof(21%), stikstof (78%), koolstofdioxide (0.03%) en waterdamp (1%). Deze stoffen zijn noodzakelijk om op aarde te kunnen leven en niet schadelijk. Maar er zijn ook stoffen die wel schadelijk zijn, bijvoorbeeld voor het milieu of onze gezondheid.

In de onderstaande vragen en antwoorden van de site van VROM vindt u uitleg over de stoffen die de lucht verontreinigen, de schade die ze veroorzaken voor de gezondheid en de regelgeving.

overgenomen van de site van VROM

Back To Top