Hoe is de luchtkwaliteit in auto’s en op fietspaden?

In de auto is de kwaliteit van de lucht vaak slechter dan buiten langs de weg. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in een auto ongeveer viermaal zoveel schadelijke stoffen in de lucht zitten als gemiddeld in een stad. Vooral bij verkeersopstoppingen en files is de lucht in de auto slecht.
De lucht in de auto hangt ook af van de soort bekleding en van het gedrag van de inzittenden. Zeker als inzittenden roken, hun auto nauwelijks schoonmaken en luchtverfrissers gebruiken. De overheid raadt aan de auto van binnen regelmatig schoon te maken en te ventileren. Ventileren tijdens een file wordt afgeraden, vanwege de verhoogde concentraties luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Op fietspaden langs drukke wegen is de luchtkwaliteit beter dan in de auto en op de weg. Fietspaden liggen verder van de rijbaan af. Stofdeeltjes van gemotoriseerd verkeer verspreiden zich in de lucht waardoor de concentraties verdunnen.

Toch kunnen mensen langs snelwegen last krijgen van de luchtkwaliteit. Fietsers en hardlopers ademen gemiddeld twee keer zoveel lucht in dan automobilisten, vanwege de fysieke inspanning. Hoe meer lucht wordt ingeademd, hoe meer schadelijke stoffen in de longen komen. De overheid raadt daarom aan niet te veel te sporten vlak langs (tot tien meter vanaf) drukke verkeerswegen. Vermijd deze locaties bij perioden van luchtverontreiniging en smog. Op teletekstpagina 711 staat de actuele smogsituatie.

overgenomen van de site van VROM

Back To Top