Hoe slecht is luchtvervuiling voor de gezondheid?

Luchtverontreiniging kan tot acute en chronische gezondheidsklachten leiden; van keel- en neusirritaties tot zware astmatische klachten en hart- en vaatzieken. Het doel van luchtkwaliteitsbeleid is de luchtkwaliteit te verbeteren om mensen te beschermen tegen dit soort risico’s. Sommige groepen mensen (ouderen, astmapatienten) zijn extra vatbaar voor luchtverontreiniging. Hoge concentraties fijn stof en ozon leiden er toe dat in Nederland jaarlijks duizenden mensen vervroegd overlijden. Het kabinet beschouwt het terugdringen van schadelijke luchtverontreiniging dan ook als een prioriteit. Pas wanneer iemand meer dan een bepaalde hoeveelheid van een vervuilende stof inademt, kan dat gevolgen hebben voor de gezondheid. Naarmate er meer van die stoffen in de lucht zijn, lopen we meer risico. In de wet staan daarom normen voor de luchtkwaliteit.

overgenomen van de site van VROM

Back To Top