In bepaalde luchtkwaliteit rapportages stellen gemeenten en provincies vast hoe de kwaliteit van hun lucht is. In de rapporten wordt duidelijk waar de normen overschreden worden en waar de kwaliteit van de lucht in orde is.

Omdat deze rapporten heel belangrijk zijn voor burgers is het belangrijk deze door te nemen. Op de website van uw gemeente kan je kijken of u deze rapportages kunt vinden.

Back To Top