Hoe beïnvloedt het weer de luchtvervuiling?

Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij het ontstaan of verdwijnen van luchtverontreiniging. Vooral de wind en de temperatuur zijn van belang. Stoffen die in de lucht zijn gebracht, kunnen zich met de wind over grote afstanden verspreiden. In regen, hagel of sneeuw kunnen deze stoffen op aarde neerslaan. Dit wordt depositie genoemd. Daarnaast kunnen onder invloed van zonlicht stoffen met elkaar reageren. Dit is bij ozon het geval. Teveel ozon in de buitenlucht leidt tijdens de zomermaanden tot smog.

overgenomen van de site van VROM

Back To Top